Zgłoś awarię

Awarie w nieruchomości prosimy zgłaszać telefonicznie dzwoniąc na numer: (033) 497 42 00.
Numer obsługiwany jest całodobowo również w dni wolne od pracy.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
TELEFON ALARMOWY: 112
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 lub (0-33) 815-90-45
STRAŻ POŻARNA: 998 lub (0-33) 812-60-65
POLICJA: 997 lub (0-33) 812-12-00
STRAŻ MIEJSKA: 986 lub (0-33) 822-81-14
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 991 lub (0-33) 812-51-20
POGOTOWIE GAZOWE: 992
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993 lub (033) 812 83 23
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994 lub (033) 828-02-88

newsletter