Nieruchomości są dobrem złożonym i wielowymiarowym. Dostarczają przestrzeni dla rozmaitych funkcji: użytkowych, społecznych i ekonomicznych. Pozwalają na zaspokojenie wielu zróżnicowanych, stale rozwijających się potrzeb ich właścicieli i użytkowników. Ze względu na specyfikę nieruchomości, wynikającą z cech fizycznych, ekonomicznych, różnorodności co do sposobów ich użytkowania, a także zmiennych i wpływających na nie uwarunkowań otoczenia realizacja celów nabywania i posiadania nieruchomości wymaga sprawnego procesu zarządzania.
 
W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalną usługę zarządzania nieruchomościami w 2000 roku działalność gospodarczą w tym zakresie rozpoczęła firma Motto Sp. z o.o.. Od początku swego istnienia spółka stawia na indywidualne podejście do klienta, profesjonalizm i stały rozwój ukierunkowany na dostosowanie do zmieniającego się otoczenia i wymagań klientów.
 
newsletter